MucLuc_Vietnamese
 
Ground Breaking Ceremony
Vườn rau An Lạc
Vườn rau chùa An Lạc
Hoài niệm Ân Sư
Hoài Niệm Ân Sư
The Retreat at An Lac Temple
 
 
Khuôn Viên Chùa An Lạc
 
 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bấm vào để biết chương trình sinh hoạt năm 2011

Tháng Bảy:

Ngày 3:      Pháp thoại, Tụng kinh
Ngày 4:      Tụng giới Chư Ni
Ngày 7-8:   Tu Bát Quan Trai
Ngày 7:      Niệm Phật, Kinh hành, Thiền tập, Pháp                   thoại (tiếng Anh)
Ngày 8:      Tụng giới Bồ Tát, Pháp thoại, nghe 5
                  giới, Tụng kinh Sám Hối.
Ngày 14:    Khóa Tu Ðoãn Kỳ Xuất Gia
Ngày 15:    Pháp thoại, Tụng kinh
Ngày 19:    Tụng giới Chư Ni
Ngày 21:    Niệm Phật, Kinh hành, Thiền tập, Pháp                   thoại (tiếng Anh).
Ngày 22:    Tụng giới Bồ Tát, Pháp thoại, nghe 5
                  giới, Tụng kinh Sám Hối.
Ngày 28:    Niệm Phật, Kinh hành, Thiền tập, Pháp                   thoại (tiếng Anh)
Ngày 29:    Pháp thoại, Tụng kinh.

Thỉnh Tượng Quan Âm

Nam mô Đại từ Đại bi linh cảm Quán Thế Âm bồ tát

     Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi có ghi lời phát nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm là vì ngài muốn cứu khổ mọi loài chúng sanh, Ngài xin nguyện có đủ ngàn cánh tay, ngàn con mắt diệu dụng để thể hiện tâm đại bi, cứu khổ sinh linh cùng tận trong đời vị lai. Trong cõi Ta Bà đầy khổ lụy này, nơi nào có tiếng kêu cứu khổ, Ngài liền hiện ứng thân hoặc hóa thân để cứu giúp muôn loài. Hình ảnh Ngài gần gũi với chúng sanh nên dân gian thường gọi Ngài là Mẹ hiền Quán Thế Âm....

 
 
Chương trình phước thiện
 
 
Happy New Year
Let's bring Buddha's message to every house and every one in the New Year.
Happy Buddha's Birthday
The celebration of Buddh's Birthday in the year of 2007 at An Lac Temple.
Ullambana Ceremony
The Buddhist ullambana Day Ceremony is a celebration in remembrance of our parents' great efforts on our behaft throughout our lives
Công trình xây cất Chùa
An Lac Temple's Great Buddha Hall has been build and nearly complete.
The Ground Breaking ceremony
Fund Raising for building Temple
Chiêm bái Thánh tích
Pháp thoại tại trường Brownsburg
 
   
Mọi tin tức hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc
CHÙA AN LẠC VIETNAMESE AMERICAN BUDDHIST ASSOCIATION
5249 E. 30th Street Indianapolis, IN 46218 - Điện thoại: 317 - 545 - 1234 Email: anlactemple@yahoo.com