Mừng Tết Trung Thu Năm 2017

Children’s Mid-Autumn Festival Celebration The Vietnamese Class at An Lac Temple cordially invites you and your children to join us for an evening of fun to celebrate our Children’s Mid-Autumn Festival. FREE ADMISSIONS – DONATION ACCEPTED Date:  Saturday, September 30th, 2017 Giờ:  6:00PM to 9:30PM … Read more…

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 7 Và Thành Phố Chicago

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ đã được tổ chức 6 lần tại Nam Bắc California trong mấy năm qua. Đặc biệt Khóa Tu HọcPhật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 năm nay, do Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thiện làm Trưởng Ban Tổ Chức, sẽ được tổ chức tại Thành Phố Chicago thuộc Tiểu Bang Illinois, vào các ngày từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 20 đến 23 tháng 7 năm 2017.

Page 1 of 8
1 2 3 8