Khóa Tu Mùa Hè 2 Ngày An Lạc – Ni Sư Trụ Trì Nguyên Thiện – 16-17/6/2018

Khóa Tu học Phật pháp 2 ngày an lạc, 16-17 tháng 6 năm 2018 tại Chùa An Lạc dưới sự hướng dẫn tu tập của Ni Sư Trú Trì Nguyên Thiện, cùng với Thầy Thích Nhật Thiện, và quý Sư Cô đến từ Tu Viện Huyền Không, Tu Viện Lâm Viên nhân dịp Lễ Khánh Tuế của Ni Sư.

Page 1 of 2
1 2