Khóa Tu Phật Pháp Thanh Thiếu Niên 2019

Kính mời quý phụ huynh đưa các em về chùa tham dự 3 ngày Khóa Tu Học Phật Pháp Thanh Thiếu Niên mùa hè năm 2019 tại Chùa An Lạc. Trong 3 ngày tham dự khoá tu từ 11/7/2019 đến 14/7/2019, các em sẽ tham gia vào những sinh hoạt trong thiền môn cùng với quý sư cô: tập niệm Phật tiếng Việt, học Phật pháp và tụng kinh tiếng Anh, học sống lục hoà trong đại chúng, học về nghệ thuật vẽ, thủ công, gia chánh, và vui chơi họp bạn trong khuôn viên sân chùa.