Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 7

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni
Kính thưa Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử

Vâng theo lời dạy của Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Canada tại buổi họp ngày 23 tháng 7 năm 2016, Chư Ni chúng con sẽ đứng ra đảm nhiệm việc tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7.  Nay chúng con đã chọn được địa điểm và thời gian cho khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần này như sau:

Địa điểm khóa tu
Holiday Inn Chicago North Shore
Skokie Banquet & Conference Center
5300 W. Touhy Avenue, Skokie, IL 60077

Thời gian
Từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 20-23 tháng 7 năm 2017

Chúng con kính trình lên chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni để chứng minhcầu thỉnh quý Ngài gia tâm cầu nguyện cho Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 này được thành tựu viên mãnĐồng thời, kính thông báo đến Quý Phật tử để biết cũng như sắp xếp thời gian tham dựyểm trợ.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Đức “Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu”, kính chúc Quý Phật Tử vô lượng an lạc, vô lượng cát tườngthành tựu sở nguyện.

Trân trọng kính trình.

Hoa Kỳ, ngày 01 tháng 01 năm 2017

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN
TKN. THÍCH NỮ NGUYÊN THIỆN

____________________________________

Quý vị có thể điền đơn ghi danh cho khóa tu từ những link bên dưới và gởi về địa chỉ ghi trên tờ đơn.  Mọi thắc mắc, xin liên lạc qua số phone (+1) 317-545-1234 hoặc qua email anlactemple@yahoo.com.

Xem thông báo trên qua PDF Phiếu Ghi Danh Chư Tăng Ni (PDF)
Chương Trình Khóa Tu (PDF) Phiếu Ghi Danh Phật Tử (PDF)
Enrollment Form (PDF)