Lễ Thọ Bồ Tát Giới Tại Gia
Ngày 12/07/2017

Nhấn vào hình để phóng to / click on image to enlarge


Hình ảnh Chư Giới Sư và Chư Giới Tử được ban truyền giới Bồ Tát Tại Gia tại Chùa An Lạc – Giới đàn HUYỀN KHÔNG vào sáng Chủ Nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2017.  Với sự sắp xếp và hướng dẫn chu đáo của Thầy Nhật Thiện và Quý Ni Sư, buổi Lễ được diễn ra thật long trọng và trang nghiêm cùng với sư tham dự hộ giới của nhiều vị Bồ Tát Tại Gia đã thọ giới trong 2 giới đàn trước.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.