Trai Đàn Giải Oan Bạt Độ – Chuẩn Tế Cô Hồn Năm 2018

The Thrice Yearning Ceremony In 2018


Ngày 27-10-2018:  Trai Đàn Cầu Siêu Giải Oan Bạt Độ

Ngày 28-10-2018:  Trai Đàn Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn