KHÓA TU LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Thư thông báo và kính mời

Ngọn nến lung linh thật nhiệm mầu
Tay chuyền tay nhận đẹp làm sao
Quang minh tỏa rạng nơi dương thế
Soi sáng tâm con tự thuở nào.

Kính thưa quý Phật Tử,

Để tỏ lòng tôn kính và tri ân Đức Phật A Di Đà, vị Phật đã phát nguyện độ những chúng sanh còn mang nhiều nghiệp chướng ở thế giới Ta Bà đau khổ về với thế giới Cực Lạc an vui, nhân dịp kỷ niệm lễ vía của Ngài vào ngày 17 tháng 11 Âm Lịch hàng năm. Năm nay Chùa An Lạc tổ chức đốt nến cầu nguyện hòa bình thế giới và lạy tam bộ nhất bái vào tối thứ 7 ngày 14 tháng 12 năm 2019 và tu tập hồi hướng công đức về Tây Phương Tịnh độ vào  ngày chủ nhật 15 tháng 12 năm 2019.

Thay mặt đạo tràng, quý Sư Cô thiết tha mời gọi quý phật tử xa gần cùng nhau về chùa góp năng lượng, tạo duyên lành an lạc trong hiện tại  và hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc quá vãng được phước duyên sanh về cảnh giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Bảy, 14 tháng 12 năm 2019

08:30PM:  Phật tử vân tập tại chánh điện, nghe sự hướng dẫn của quý sư cô.

09:00PM:  Lễ phát nguyện, thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới, lạy tam bộ nhất bái.

10: 30PM: Thỉnh chuông, tỉnh tọa, chỉ tịnh (quý phật tử có thể về nhà ngủ tùy nghi).

 

Chủ Nhật, 15 tháng 12 năm 2019

05:30AM: Thức chúng, thỉnh chuông U Minh.

06:30AM: Hô canh, tọa thiền.

06:30AM: Công phu sáng, tụng Kinh Lăng Nghiêm.

08:30AM: Điểm Tâm.

09:30AM: Lạy 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà.

11:00AM: Tụng Kinh Vô Lượng Thọ, Niệm Phật, Kinh Hành, Tiến Linh.

12:30PM: Thọ trai.

01:30PM: Niệm Phật, tỉnh tọa, chỉ tịnh (tùy nghi).

02:30PM:  Nghe pháp thoại

04:30PM: Tụng Kinh Di Đà, Mông Sơn, Thí thực

05:30PM: Dược thực.

HOÀN MÃN

 

Thư mời Lễ Vía Đức Phật A Di Đà (PDF format)