Khóa Tu Mùa Đông - Thầy Thích Pháp Hòa, Ngày 5 & 6 Tháng 1, 2019
Two Days Dharma Retreat At An Lac Temple

Nhấn vào hình để phóng to / click on image to enlarge


Tụng Kinh - Hô Canh Tọa Thiền - Ngày Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Đêm Hoa Đăng Cầu Nguyện - Tối Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Pháp Thoại - Pháp Đàm - Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019