Khóa Tu Thanh Lọc Thân Tâm – Ngày 26-30/6/2019

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Chúng con kính thông báo KHÓA TU THANH LỌC THÂN TÂM dưới sự hướng dẫn của Thầy Thích Tâm Thành vào tuần cuối tháng 6, ngày 26-30 tháng 6 năm 2019. Thời gian xin sẽ thông báo sau.

Khoá tu này chủ yếu trị bệnh lọc gan, mật, thận… ăn uống, thể dục, nằm, ngồi, lạy, đi… theo phương pháp trị bệnh nên quý phật tử nào sắp xếp đi được thì rất tốt cho cơ thể bớt tật bệnh.

Để tham gia khóa tu và được thầy hướng dẫn cặn kẽ, kính xin quý vị in và điền đơn từ link bên dưới và gởi về chùa theo hướng dẫn trên poster hoặc lấy đơn tại chùa: http://www.anlactemple.org/…/DonKTThanhLocThanTam2019-img.j…

Chùa An Lạc – An Lac Temple 
5249 E. 30th Street, Indianapolis, IN 46218
(317) 545-1234

Trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về chùa tham dự khóa tu hữu ích này