Thư Mời Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Năm 2019

 

THƯ MỜI – VU LAN THẮNG HỘI


Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Kính thưa quý Đồng Hương Phật tử

Lễ Hội Vu Lan là mùa Báo Hiếu, là dịp của những người con báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của Cha và Mẹ.

Vu Lan như là thông điệp gởi đến mọi người: hãy biết ơn và báo ơn, xin đừng quá muộn, để rồi phải sống trong ân hận buồn tủi.

Đạo Tràng Chùa An Lạc trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử về Chùa An Lạc tham dự , Đại Lễ Vu Lan nghe pháp, cúng dường và tạo thêm nhiều công đức để hồi hướng cho cha mẹ dù Người còn hay đã khuất.

Xin nguyện cầu Tam Bảo gia hộ quý đồng hương, Phật tử thân tâm luôn an lạc, vạn sự kiết tường.

Trân trọng kính mời

TM. Đạo Tràng Chùa An Lạc
Trú Trì
TKN. Nguyên Thiện

_______________________________________

CHƯƠNG TRÌNH

Chủ Nhật, 28 tháng 7 năm 2019

 • 10:00AM : Pháp thoại
 • 11:00AM : Khai Kinh Mùa Báo Hiếu –
  Tụng Kinh Vu Lan – Báo Ân

Từ 29 tháng 7 đến 23 tháng 8 năm 2019

 • 08:00PM :Tụng Kinh – Tuyên sớ cầu siêu
  (Thủy Sám, Địa Tạng, Mục Liên, Vu Lan-Báo Ân, …)
  (Chủ Nhật tụng kinh vào lúc 10:00AM)

Thứ Bảy, 24 tháng 8 năm 2019

 • 10:00AM : Tụng Kinh Vu Lan Báo Ân  – Tuyên sớ cầu siêu
 • 11:00AM : Cung tiến Chư Hương Linh
 • 03:00PM : Lễ Quy Y Tam Bảo

 

Chủ Nhật, 25 tháng 8 năm 2019

 • 09:00AM : Phật Tử vân tập
 • 10:00AM : Lễ Vu Lan (có chương trình riêng)
 • 12:00PM : Lễ Trì bình khất thực
  Lễ Cúng dường Trai Tăng
 • 12:30PM : Quý Phật tử thọ trai
 • 02:30PM : Lễ Mông Sơn Thí Thực
 • 04:00PM : Hoàn mãn

 

*Quý Phật Tử có thể ghi danh những người thân đã quá vãng của mình để cầu siêu vào mỗi thời tụng kinh.

Xin Xem Thư Mời (PDF)

Sớ Cầu Siêu (PDF)