GivingTuesday Fundraiser for An Lac Temple

Kính Thưa Quý Đồng Hương, Phật Tử, quý Mạnh Thường Quân,

An Lạc, ngôi chùa Phật giáo người Việt đầu tiên tại Thành Phố Indianapolis, Tiểu bang Indiana, đã có mặt từ rất sớm với tâm nguyện có một “mái ấm tâm linh” cho bà con người Việt những ngày đầu xa quê hương. Chùa An Lạc do Ni Sư Trú Trì Nguyên Thiện và Chư Ni thườnng trú hướng dẫn những sinh hoạt tâm linh như những buổi thuyết pháp hàng tuần, những lớp học Phật pháp cho tại gia và xuất gia, các lớp dạy Tiếng Việt cho các em thanh thiếu nhi, và mọi sinh hoạt truyền thống của đồng hương Phật tử cũng như người dân bản xứ.

Mãi đến năm 2008, ngôi chánh điện được thành lập, tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Đồng Hương, Phật tử có nơi tu tập tránh được cái nóng oi bức của mùa hè và giá rét khi đông về. Tuy nhiên từ đó đến nay, chùa vẫn chưa có chỗ sinh hoạt sạch sẽ ổn định, cho quý Phật tử về chùa tu tập thọ trai và càng chật chội vào những ngày lễ lớn. Các em lớp Việt ngữ La Hầu La cũng chưa có một phòng học đúng nghĩa. Trước tình hình ngôi nhà cũ dùng làm nơi sinh hoạt tạm thời đã nhiều năm và cũng là nơi Chư Ni cùng quý Phật tử thọ trai mỗi tuần và dùng làm lớp Tiếng Việt ngày càng xuống cấp và cần dở bỏ và xây lại nhà sinh hoạt mới, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý đồng hương Phật tử cùng chung tay góp sức, ngoài nổ lực của Chư Tăng Ni trong việc Phật sự hoằng pháp, thì sự phát tâm đóng góp công sức và tịnh tài, tịnh vật của đồng hương, Phật tử là rất cần thiết để chùa có kinh phí xây dựng nhà sinh hoạt.


Thật vậy, Cổ xưa có dạy:
“Phật Pháp trường tồn do Tăng Già hoằng hoá.
Thiền môn hưng thịnh do đàn việt phát tâm.”

Vì vậy, nay nghe tin Facebook khuyến khích cá nhân tổ chức quyên góp từ thiện vào các tổ chức phi lợi nhuận được bao nhiêu thì Facebook cũng quyên góp thêm số tiền bằng với số tiền mà mỗi chúng ta quyên góp. Năm nay, Facebook sẽ hiến tặng toàn cầu $7 triệu USD bắt đầu vào ngày Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019 (Tuesday Dec 3/2019) cho đến khi hết số tiền $7 triệu USD.   Quý vị vẫn có thể tiếp tục cúng dường cho đến cuối tháng 12 (Dec. 31, 2019).

Xin hãy bấm vào link dưới đây để login vào Facebook của quý vị và nhấn vào nút Donate:

https://www.facebook.com/donate/423191228630079

Quý vị cũng có thể gửi check về chùa và quý sư cô sẽ nhận để lo cho việc xây dựng Tam Bảo.

Thay mặt đạo tràng An Lạc, chúng tôi xin cảm niệm công đức đóng góp hộ trì của chư vị.
Nguyện cầu quý đồng hương, Phật tử luôn được bình an và thân an tâm lạc.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Trân trọng,
NS. Nguyên Thiện

Address:
AN LAC TEMPLE
5249 E. 30th Street
Indianapolis, IN 46218
Phone. 1(317) 545-1234