NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Để tỏ lòng tri ơn quý kính vô hạn đối với bậc Đạo Sư đã giáng trần cứu khổ chúng sanh.  Vì chúng sanh mà đã từ chối cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ. Từ chối ngôi vương vị cao quý.  Vào rừng sâu, núi thẳm để tìm ra tám vạn bốn nghìn pháp tu, hướng dẫn chúng sanh tùy căn cơ mà áp dụng để an lạc giải thoát.

Với ân đức cao vời đó, Chùa An Lạc long trọng trang nghiêm tổ chức đại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Đản Sanh lần thứ 2645, Phật Lịch 2565 vào: 

Chủ Nhật, ngày 16 tháng 05 năm 2021

Trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử cùng về tham dự đại lễ, nghe pháp, tụng kinh, đồng thời góp phần cầu nguyện thế giới hòa bình, dịch bệnh, tai ương…tiêu trừ, chúng sanh an lạc.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị luôn bình an, hạnh phúc.

Trân trọng kính mời.
Thay mặt đạo tràng Chùa An Lạc
Trụ trì

TKN. Thích Nữ Nguyên Thiện

 

CHƯƠNG TRÌNH

Chủ Nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021

10:00AM: Pháp Thoại
11:00AM: Lễ Khánh Đản
Lễ tắm Phật truyền thống
12:30PM: Lễ Cúng Dường Trai Tăng
Phật tử dùng cơm thân mật
02:30PM: Truy tiến chư hương linh
Cúng thí thực Cô Hồn.
HOÀN MÃN