Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Năm 2017
The Ceremony of Ullumbana In 2017

Nhấn vào hình để phóng to / click on image to enlarge