Đại Lễ Vu Lan Năm 2016
The Ceremony of Ullumbana In 2016

Nhấn vào hình để phóng to / click on image to enlarge