Giới Thiệu Tổng Quát Về Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ VII

TẠI CHICAGO, HOA KỲ
 TỪ NGÀY 20/7 ĐẾN NGÀY 23/7/2017
 
Vào chiều ngày 01 tháng 5 năm 2017, tại Niệm Phật đường Fremont (California), Hòa thượng Thích Thái Siêu, Trưởng Ban Giáo thọ và Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, Trưởng Ban Tổ chức Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 tại Chicago, Hoa Kỳ đã giới thiệu tổng quát về nội dung khóa tu học đến chư Tôn đức Tăng, Ni, thiện nam, tín nữ, Phật tử tại Hoa Kỳ và Canada.
        
Trân trọng kính mời quý vị xem nội dung buổi talk show và một số hình ảnh các khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ các năm trước qua video dưới đây.
         
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.