Hình Ảnh Khóa Tu Mùa Đông – Thầy Thích Pháp Hòa – 5/1/2019

Khóa Tu Mùa Đông – Thầy Thích Pháp Hòa, Ngày 5 & 6 Tháng 1, 2019
Two Days Dharma Retreat At An Lac Temple

Nhấn vào hình để phóng to / click on image to enlarge


Tụng Kinh – Hô Canh Tọa Thiền – Ngày Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Đêm Hoa Đăng Cầu Nguyện – Tối Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Pháp Thoại – Pháp Đàm – Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019