Khai Giảng Lớp Việt Ngữ Năm Học 2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi quý đồng hương và quý Phật tử,

Chùa An Lạc xin thông báo đến quý đồng hương và Phật tử:  Trường Việt ngữ La Hầu La sẽ khai giảng khóa học vào ngày 9 tháng 4 năm 2017.  Nếu quý vị có con em với nhu cầu học tiếng Việt, xin ghi danh gởi về chùa trước ngày 1 tháng 4 năm 2017 để được xếp lớp cho tiện việc khai giảng. Lớp học sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa mỗi Chủ Nhật hàng tuần.  Trường Việt ngữ La Hầu La tại chùa An Lạc sẽ nhận học sinh từ 5 tuổi trở lên và không giới hạn chủng tộc.

Đơn xin nhập học có thể được in ra từ link bên dưới hoặc có thể nhận trực tiếp tại văn phòng chùa An Lạc.  Quý phụ huynh và học sinh có thể điền đơn và gởi về địa chỉ dưới đây.   Mọi thắc mắc xin liên lạc qua điện thoại hoặc qua email bên dưới.

An Lac Temple
5249  E. 30th Street
Indianapolis, IN 46218
ĐT: (317) 545-1234
Email: anlactemple@yahoo.com

Nhân tiện chúng tôi xin kêu gọi quý đồng hương, quý phật tử có nhiệt huyết muốn phát tâm dạy tiếng Việt cho các em tại chùa xin liên lạc và ghi danh vào tờ đơn từ link bên dưới hầu giúp sức cho ban giáo huấn.

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính thư,

____________________________________

Đơn xin nhập học (PDF file để in ra)
Đơn phát tâm dạy tiếng Việt (PDF file để in ra)