Mừng Đại Lễ Phật Đản Năm 2016
The Ceremony of Vesak In 2016

Nhấn vào hình để phóng to / click on image to enlarge