Lễ Đón Giao Thừa Năm Đinh Dậu Năm 2017
Lunar New Year Celebration In 2017

Nhấn vào hình để phóng to / click on image to enlarge