KÍNH THÔNG BÁO!

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính thưa Chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

Chùa An Lạc xin trân trọng thông báo vì dịch bệnh đang lay lan rộng, để giữ an toàn sức khỏe cho Chư Tôn Đức và đại chúng, Chùa An Lạc sẽ TẠM ĐÓNG CỬA và NGƯNG tất cả những sinh hoạt của Chùa bao gồm cả những buổi lễ hàng tuần vào ngày Chủ Nhật bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2020.

Trường Việt Ngữ cũng sẽ dời ngày Lễ Khai Giảng năm học 2020 cho đến khi được thông báo chính thức.

Chùa sẽ thông báo mở cửa trở lại sau khi tình trạng đại dịch được kiểm soát.  Kính mong Chư Tôn Đức và Đại Chúng hoan hỷ và cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt.

Nguyện cầu cho Chư Tôn Đức và tất cả đồng hương Phật tử đều được bình an qua cơn đại dịch.

Nam Mô Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

Trân trọng,
NS. Thích Nữ Nguyên Thiện

Nếu có việc khẩn cấp, xin gọi về chùa ở số điện thoại (317) 545-1234.