Khóa Tu Phowa Indianapolis 2019

Phowa Vietnamese Poster-sm

Chúng tôi vui mừng thông báo H.E. Chöje Ayang Rinpoche sẽ ban Khóa Tu Phowa tại chùa An Lạc, Indianapolis vào tháng 9 năm 2019. Rinpoche sẽ giảng dạy bằng tiếng Anh, pháp ngữ của Ngài được dịch sang tiếng Việt (và có thể có cả phần dịch sang Hoa Ngữ phổ thông).

Trong khóa tu, Rinpoche sẽ ban:

  • Lễ Quán Đảnh Đức Phật A Di Đà
  • Giảng Dạy Thiền Định A Di Đà và Thực Hành
  • Lể Khẩu Truyền, phần Hướng Dẫn Thực Hành và Thực Hành Nyingma và Drikung Phowa
  • Giảng dạy Hành Trì Kim Cang Tát Đỏa và Ba Giáo Lý Tối Hảo
  • Cúng dường Tsog đến Đức Milarepa và Đức Phật A Di Đà
  • Nghi lễ Cầu Siêu cho người đã khuất

Khóa học Phowa này không yêu cầu lệ phí tham dự, nhưng khuyến khích tu học viên đăng ký sớm tại đây để Ban Tổ Chức thuận tiện việc thu xếp chổ ngồi, tài liệu học và hỗ trợ hiệu quả cho các học viên.

 

Thời gian
Từ Ngày 05 tháng 9 đến Ngày 15 tháng 9 năm 2019

Thứ Năm Ngày 05 tháng 9 năm 2019, 7h30PM – 9h30PM
Pháp thoại đại chúng: Giới thiệu về Phowa – Pháp Chuyển Di Thần Thức lúc Lâm Chung

Ngày 06 tháng 9 – ngày 15 tháng 9 năm 2019
Khóa học Phowa 10 ngày (tham khảo Lịch Trình Hàng Ngày đăng tải dưới đây)

Đây là khóa tu học Phowa duy nhất của H.E. Choje Ayang Rinpoche tại Hoa Kỳ vào năm 2019.

 

Địa điểm
Chùa An Lạc
5249 E. 30th St. Indianapolis, IN 46218 U.S.A.
Map and direction


Thông Tin Khóa Tu Phowa Indianapolis 2019
Tiếng Anh

Tiếng Việt

Lịch Trình Hàng Ngày của Khóa Tu Phowa tại Indianapolis 2019
Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

 Đăng Ký Tham Dự

Tài Trợ và Cúng Dường
Có nhiều cơ hội khác nhau để tài trợ cho khóa học, nối kết cùng Rinpoche cũng như hoạt động hoằng pháp, ban truyền giáo pháp Phowa của Ngài. Bạn cũng có thể tham gia cùng chúng tôi để tích lũy công đức với bất kỳ hoạt động nghi lễ và khoản cúng dường nào bạn muốn đóng góp, mọi đóng góp là tùy hỷ.

Thông tin chi tiết cho việc Tài Trợ và Cúng Dường được trình bày sẵn trong Bảng Thông Tin của Khóa Tu Phowa.

Tài Trợ Khóa Tu
Cúng Dường Cúng Phẩm

Để biết thêm thông tin và yêu cầu hỗ trợ đăng ký tham dự Khóa Tu, xin vui lòng liên hệ:
Sư Cô Thiện Hương         (+1) 260 416 4199
Pema Zangmo                 (+1) 408-421-0330
Email                              phowa@anlactemple.org

* * * Lễ Cầu Siêu Tại Khóa Tu Phowa Indianapolis * * *
Rinpoche sẽ thực hiện Nghi Lễ Cầu Siêu (Neydren) vào ngày 15 tháng 9 năm 2019 vào buổi cúng Tsog Amitabha. Để tham gia, hãy sớm gửi tên những người thân yêu đã qua đời của bạn, với khoản đóng góp đề nghị dưới đây.

Cúng Dường Cầu Siêu
Tên Người Mất:

Để xem thông tin về Khóa Tu bằng Anh Ngữ, xin vui lòng tham khảo tại đây.