Thí Thực Cô Hồn Năm 2016
Offering of Foods to Hungry Ghosts In 2016

Nhấn vào hình để phóng to / click on image to enlarge