Trễ Còn Hơn Không

PT. Quảng Thanh

Nam mô A Di Đà Phật

Thưa Sư Phụ

          Con được duyên may vào chùa ở tập tu, được Sư Phụ và quý sư cô giúp đở tận tình con rất biết ơn, con lớn tuổi, lại bệnh đau lưng, nên ngồi lâu con chịu không nỗi. Vừa qua, con được theo chúng tham dự khóa tu một tháng con rất thích, cả cuộc đời con ngoài 60 tuổi chưa lần nào con cảm thấy lợi lạc như lúc này, vẫn biết ở chùa, với tuổi già gặp nhiều khó khăn, vì hầu hết quý sư cô ở đây rất trẻ, mà lại tu giỏi nữa, nhưng con sẽ cố gắng, vì con cũng biết tu trễ nhưng còn hơn không tu. Con được theo chúng kinh hành niệm Phật, người con khoẻ ra, và vui vẽ hơn. Cảm nhận được niềm hạnh phúc an lạc trong tự tâm con, con thực sự phục quý sư cô quá, quý sư cô rất chịu khó. Con ngồi lâu đau lưng quá Sư Phụ ơi!  Những lúc ngồi niệm Phật, con nghe tiếng niệm của đại chúng rất hay, sau đó đi kinh hành, con đi sau nhìn từng bước từng bước chân của quý sư cô rất đẹp, con muốn đi kinh hành hơn là ngồi niệm. Con thích nhất là mỗi buổi khuya, sau thời Lăng Nghiêm là Sư Phụ xướng 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, càng nghe con càng thấm thía và thương Phật nhiều hơn, từng tiếng, từng lời rõ rang lòng con vô cùng hoan hỷ. Con mong sao mỗi năm Sư Phụ tổ chức một lần để chúng con đến gần Đức Phật A Di Đà hơn…