Lễ Thọ Bồ Tát Giới Tại Gia
Ngày 12/07/2017

Nhấn vào hình để phóng to / click on image to enlarge