Thư Mời Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Năm 2017

 

THƯ MỜI – VU LAN THẮNG HỘI

NAM MÔ ĐẠI HIẾU THÍCH CA VĂN PHẬT

Tháng Bảy mùa thu lá rụng vàng,
Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan,
Bâng khuâng chạnh nhớ ân sinh dưỡng,
Thổn thức tâm con ngấn lệ tràn.

Kính thưa quý Đồng Hương Phật tử,

Cứ mỗi độ Vu Lan về, trong thâm tâm mỗi người con Việt nơi xa xứ chúng ta lại thổn thức nhớ về Quê hương nguồn cội, nhớ về những bậc Tổ Tiên Cha Mẹ đã dày công nuôi dạy chúng ta nên người.  Với tấm lòng mong mỏi báo đền ơn sâu, và gắn kết những người con Việt hiện đang sinh sống nơi đất khách quê người, Đạo Tràng Chùa An Lạc thành tâm tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu vào ngày:

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017
(chương trình bên dưới)

Kính mời Quý Đồng Hương Phật Tử cùng về Chùa nghe pháp tụng kinh cầu nguyện để tỏ lòng hiếu đạo của mình, và đồng thời cũng hướng dẫn cho thế hệ các em nhỏ biết về truyền thống văn hóa “uống nước nhớ nguồn” mà Tổ Tiên chúng ta đã bao đời truyền lại.  Trân trọng kính mời.  Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.  Indiana, ngày 10 tháng 8 năm 2017 

TM. Đạo Tràng Chùa An Lạc

Trú Trì
TKN. Nguyên Thiện

_______________________________________

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 9, 2017

 • 06:00 pm:
  • Bạch Phật Khai Kinh
  • Tuyên Sớ Cầu Siêu
 • 07:00 pm: Tụng Kinh Địa Tạng (trọn bộ)

Chủ Nhật, ngày 10 tháng 9, 2017

 • 09:00 am:  Phật Tử vân tập
 • 10:00 am:  Pháp thoại 1
 • 11:00 am:  Lễ Vu Lan – Bông Hồng Cài Áo
 • 12:00 pm:  Nghi lễ Vu Lan Báo Hiếu
 • 01:00 pm:  Cúng dường Trai Tăng – Phật tử thọ trai
 • 02:30 pm:  
  • Lễ Tạ Già Lam Thổ Thần 
  • Cung tiến Chư Hương linh
  • Truy niệm các bậc tiền nhân,
  • Anh hùng chí sĩ vị quốc
  • vong thân, đồng bào tử nạn
  • Tiến thí chư âm linh cô hồn
 • 04:00 pm : Hoàn mãn

*Chùa sẽ khai và tụng kinh mùa Vu Lan từ 15 tháng 8, 2017.  Mỗi buổi lễ được kết thúc bằng phần hồi hướng cầu siêu Cửu Huyền Thất Tổ, Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ đã quá vãng của tất cả chúng sanh. Quý Đồng Hương Phật Tử nếu muốn cầu nguyện cho người thân của mình, xin điền mẫu phiếu cầu siêu và gởi về Chùa An Lạc trước ngày 09 tháng 9, 2017.

Xin Xem thư mời (PDF)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT