Tâm Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Xây Dựng Nhà Sinh Hoạt

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi: Quý Đồng Hương Phật tử
Kính thưa Quý vị,

Ngôi chánh điện Chùa An Lạc được hoàn thành đến nay cũng đã được gần 10 năm, tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Đồng Hương Phật Tử  quay về tu tập. Thế nhưng, từ đó đến nay, Chùa vẫn chưa có một nơi sạch sẽ ổn định cho Quý Phật Tử thọ trai mỗi ngày Chủ Nhật, đặc biệt  càng chật chội vào những ngày lễ lớn.  Các em lớp Việt ngữ La Hầu La cũng chưa có một phòng học đúng nghĩa, lúc học chỗ này, lúc lại bị  chuyển sang chỗ khác, làm cho các em và Quý Giáo viên không thể chuyên tâm vào việc dạy và học, chất lượng lớp học vì thế chưa đạt được  kết quả tốt nhất.  Một điều nữa mà chúng tôi và Quý Phật tử luôn luôn ước mong là có một nhà chúng cho Chư Ni có nơi ở ổn định để tĩnh  tâm tu học, lo việc Phật sự.

Trước tình hình ngôi nhà “xanh” (nhà bếp và cũng là nơi Chư Ni cùng Quý Phật tử thọ trai trong mỗi dịp tu học) và ngôi nhà “trắng” (nơi Chư  Ni thọ trai và sinh hoạt thường ngay) ngày càng xuống cấp, Chư Ni cùng Đạo tràng Phật Tử Chùa An Lạc đã thống nhất sửa lại ngôi nhà “trắng” và xây mới một ngôi nhà tại vị trí của nhà “xanh”.  Nhà “trắng” sau khi sửa lại sẽ làm nơi ở và sinh hoạt thường nhật cho Ni Chúng.  Ngôi nhà mới sẽ có 3 tầng, sẽ được sử dụng để làm Trường Việt ngữ La Hầu La, Trai đường, nhà bếp và nhà kho.  Nhờ gặp đủ duyên lành,  vào lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm vừa qua, 19 tháng 6 năm Đinh Dậu (17/7/2017), dưới sự chứng minh gia trì của Hòa Thượng Thích Nguyên   Hạnh, viện chủ Chùa Việt Nam, Texas, và sự thành tâm cầu nguyện của Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng ĐạoTràng Phật Tử Chùa An Lạc, Lễ Đặt Đá xây dựng nhà sinh hoạt Chùa An Lạc đã được cử hành, và tiếp theo là vận động kinh phí để thi công.

Kính thưa Quý Đồng Hương Phật Tử Người xưa đã nói rằng:

“Ăn thì hết, mặc thì mòn,
Cúng dường Tam Bảo phước còn mai sau.”

Tổng kinh phí dự trù cho việc xây dựng là khoảng $900,000 (chín trăm nghìn Mỹ kim.)  Chúng tôi tha thiết kêu gọi Quý Đồng Hương Phật Tử  cùng chung tay góp sức, hoặc tùy tâm cúng dường, hoặc cho Chùa mượn không tính lời, để chúng ta có thể hoàn thành Phật sự này.  Kính   chúc Quý vị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, vạn sự an hòa.

Mọi sự cúng dường xin gởi về:

Chùa An Lạc, 5249 East 30th Street,
Indianapolis, IN 46218

Hoặc cúng dường trực tiếp tại Chùa.
Chi phiếu xin ghi:
AN LAC TEMPLE
Memo: CD xây dựng Nhà Sinh Hoạt
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Tel: (317) 545-1234
Email: anlactemple@yahoo.com

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Indiana, ngày 10 tháng 8 năm 2017

TM. Đạo Tràng Chùa An Lạc
Trú Trì
TKN. Nguyên Thiện