Thư Mời Đại Lễ Phật Đản Năm 2018

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quý Đồng Hương Phật Tử,

 “Gi phút linh thiêng
Gió lng chim ngừng
Trái đt rung động by ln
Khi bt dit đi ngang dòng sinh dit
Bàn tay chuyn pháp
Trong hương đêm tinh khiết
Ấn cát tường ntrng mt bông hoa
Thế gii ba ngàn đng thanh ca ngi
Văn Pht Thích Ca.”

Kính thưa Quý vị,

Kỷ niệm 2642 năm ngày Đức Thế Tôn thị hiện đản sanh ở cõi Ta Bà, Đạo tràng Chùa An Lạc trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2562 vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 09-10 tháng 6 năm 2018.  Kính mời Quý Đồng Hương Phật tử cùng về tham dự Đại Lễ, nghe pháp, tụng kinh, góp lời nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Kính chúc Quý vị và gia đình luôn được thấm nhuần Chánh pháp thanh lương, thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường.

Trân trọng kính mời.

Đạo Tràng Chùa An Lạc
Trú Trì

TKN. Nguyên Thiện

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Bảy, 09 tháng 06 năm 2018

03:00PM : Lễ Quy Y Tam Bảo
07:00PM : Tụng Kinh – Sám Hối

 

Chủ Nhật, 10 tháng 06 năm 2018

09:30AM : Phật tử vân tập
10:00AM : Pháp Thoại
11:00AM : Lễ Khánh Đản
12:00PM : Lễ Tắm Phật
01:00PM : Lễ Cúng Dường Trai Tăng
01:30PM : Lễ Tiến Linh
02:30PM : Lễ Mông Sơn Thí Thực

HOÀN MÃN

 

Thư mời PDF format