THƯ MỜI – VU LAN THẮNG HỘI

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

Tháng Bảy mùa thu lá rụng vàng,
Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan,
Bâng khuâng chạnh nhớ ân sinh dưỡng,
Thổn thức tâm con ngấn lệ tràn.

Kính thưa quý Đồng Hương Phật tử,

Mỗi độ Vu Lan về, trong thâm tâm mỗi người con Việt nơi xa xứ chúng ta lại thổn thức nhớ về Quê hương nguồn cội, nhớ về những bậc Tổ Tiên Cha Mẹ đã dày công nuôi dạy chúng ta nên người.  Với tấm lòng mong mỏi báo đền ơn sâu, và gắn kết những người con Việt hiện đang sinh sống nơi đất khách quê người, Đạo Tràng Chùa An Lạc thành tâm tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2562 vào ngày:

Thứ Bảy & Chủ Nhật, 18-19 tháng 8, 2018
(chương trình bên dưới)

Kính mời Quý Đồng Hương Phật Tử cùng về Chùa nghe pháp tụng kinh, hướng lòng cầu nguyện Chư vị Tiên linh đã quá vãng được siêu sanh tịnh cảnh, những bậc Cha Mẹ hiện còn phước thọ tăng long.  Đồng nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Trân trọng kính mời.
TM. Đạo Tràng Chùa An Lạc
Trú Trì
TKN. Nguyên Thiện

_______________________________________

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 7, 2018

 • 10:00AM:  Pháp thoại
 • 11:00AM:  Khai Kinh Mùa Báo Hiếu

Từ 23/7 – 17/8/ 2018

 • 08:00PM:  Tụng Kinh (mỗi ngày)
  (Thủy Sám, Địa Tạng, Mục LIên, Vu Lan Bảo Ân,…)
  (Chủ Nhật tụng kinh vào lúc 10:00AM)

 

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 8, 2018

 • 02:00PM:  Lễ Quy Y Tam Bảo
 • 07:00PM:  Tụng Kinh
  Tuyên sớ cầu siêu

 

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 8, 2018

 • 06:00AM:  Công Phu Sáng
 • 07:00AM:  Cúng Trà
 • 08:00AM::  Điểm tâm
 • 10:00AM:  Lễ Vu Lan (có chương trình riêng)
 • 12:00PM:  Trì bát khất thực
                    Chư Tôn Đức & Quý Phật tử thọ trai
 • 02:30PM:   Lễ Thí Thực
 • 04:00PM : Hoàn mãn

 

*Quý Phật Tử có thể ghi danh những người thân đã quá vãng của mình để cầu siêu vào mỗi thời tụng kinh.

Xin Xem Thư Mời (PDF)

Sớ Cầu Siêu (PDF)