Khóa Tu Trẻ Em Mùa Hè Năm 2018
The Summer Retreat for Children In 2018


 


Các Khóa Sinh Tụng Kinh, Niệm Phật, và Đi Kinh Hành dưới sự hướng dẫn của quý Sư Cô

 


Đố Vui Phật Pháp – Giúp các em ôn lại những giáo lý đã được học trong 2 ngày qua.

 

7/27/2018 – Day 17/28/2018 – Day 2


7/29/2018 – Day 3