Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL.2563

Đại Lễ Phật Đản diễn ra long trọng và trang nghiêm tại Chùa An Lạc – Indianapolis vào ngày 05 tháng 05 năm 2019 dưới sự chứng minh và chủ lễ của Ni Sư Trú Trì Thích Nữ Nguyên Thiện và Ni Sư Minh Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và đông đảo đồng hương Phật Tử.

Chương trình buổi lễ như sau:

 • Pháp Thoại
 • Cung Nghinh Chư Tôn Đức Tăng Ni
 • Múa Lân
 • Múa Dâng Hoa cúng dường Chư Phật của các em thiếu nhi trường Việt Ngữ La Hầu La
 • Hợp ca  “Ca Ngợi Đấng Thế Tôn” và những đơn ca Khác
 • Nghi Thức Khánh Đản
 • Lễ Tắm Phật
 • Trì bình khất thực
 • Cúng dường trai tăng
 • Phật tử thọ trai
 • Cúng thí thực cô hồn