Chiến Thắng “Ma Làm Biếng”

PT. Diệu Liên

          Dear Sư Phụ kính mến,

          Trước hết con xin cảm ơn Sư Phụ đã cho con cơ hội được tu “Phật Thất” vừa qua.  Khi đi Ấn Đô với Sư Phụ về con rất là siêng tu, lạy sám hối mỗi ngày, con lạy được chừng một năm thì con có những gia duyên làm con phải ngưng lạy, sau đó là ngày lạy, ngày nghỉ, rồi từ từ không lạy và hẹn rằng  “khi nào  mình rảnh thì sẽ lạy”,  nhưng con có bao giờ con rảnh đâu, rồi con bỏ hẳn luôn, thỉnh thoảng trong đầu con tự nhủ là “mình sẽ bắt đầu làm lại”… nhưng cho đến bây giờ con “làm biếng” đã lừa gạt con, và nó đã thắng con hoàn toàn.

          May quá, Sư Phụ mở khóa tu Phật Thất, con thấy đây là cơ hội cho con bắt đầu làm lại vì thật sự trong lòng con rất là muốn tu hành tử tế, có thời khóa đàng hoàng, giống như ngày nào mình cũng phải ăn cơm, mình đâu có nhịn đói ngày nào, thì tu hành cũng vậy.  Để Sư Phụ nhắc hoài cũng kỳ, tu cho mình, tại sao cứ để Sư Phụ phải nhắc, con hổ thẹn nên từ nay quyết chí tu, vì đây là món ăn tinh thần, mình cần phải làm mỗi ngày thì mới tiến bộ. Nghỉ thế nên con mới đến chùa mỗi ngày để tu. Mấy ngày đầu sau khi niệm Phật, kinh hành, lạy Phật trong 2 tiếng con thấy mình phục mình luôn, vì xưa nay con chưa khi nào tu lâu như vậy, hai tiếng đồng hồ im lặng, không nghỉ tới việc ngoài đời mà chỉ nghỉ tới Phật thôi, nhưng khi con phục con thì con lại càng phục Sư Phụ và quý sư cô nhiều hơn, vì con mỗi ngày chỉ theo thời khóa một lần là hai tiếng, mà con muốn bò càng luôn, ra khỏi chánh điện là hai chân muốn xụi luôn, trong khi Sư Phụ và quý sư cô bốn thời mỗi ngày, con thật không hiểu sao mà quý Sư làm được?  Tuần lễ đầu trôi qua chậm  chạp, trong chờ, nhưng tuần thứ hai thì nhanh quá, có lẽ mình đã quen, bớt đau chân, nhức gối nên không còn nhìn đồng hồ, nên thấy trôi qua nhanh…. hihihihihi

          Hai tuần sau con không đi được, vì Noel và Tết tây sắp đến, quá bận rộn vì phải đi làm, tuy thân không đến chùa được nhưng sáng nào hể đến 9 giờ sáng là con nghỉ dến quý Sư và ước gì mình đang ở đó. Con nguyện cầu Phật gia hộ cho Sư Phụ được nhiều sức khỏe, để sang năm  Sư Phụ mở khóa tu Phật Thất again, mà hy vọng Sư Phụ sẽ mở trong mùa thu để có nhiều người cùng đến tham dự, vì tháng 12 lớp lạnh, lớp tuyết, lớp Noel, lớp Tết tây, thiên hạ quá ư bận rộn và sợ tuyết nên ít có người đi.

          À quên nửa, con rất là thích nấu ăn cho quý Sư vì chỉ có 12 Sư nên nấu ăn không khó, again, cảm ơn Sư Phụ cho con có dip trổ tài nấu ăn …hihihihihi. Bây giờ con bắt đầu kiếm receipt để nấu cúng dường quý Sư trong khóa tu Phật thất tới (tại con nấu ăn dở nên phải nấu cho mình ăn thử trước rồi mới dám nấu cho quý Sư).

          Một lần nữa con xin cảm ơn Sư Phụ đã tạo cho con cơ hội chiến thắng ma làm biếng, và bắt đầu tinh tấn lại vì khi niệm Phật, kinh hành, lạy Phật con thấy cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn khi hai thành phần nầy tốt thì con rất là vui vẻ, an lạc và hạnh phúc.

SEN BÚP XIN TẶNG NGƯỜI
MỘT VỊ PHẬT TƯƠNG LAI