Đây Là Tịnh Độ

TN. Chúc Thành

          Mỗi người chúng sanh ra giữa đời này tuy là hình hài, vóc giáng con người không khác nhau cho lắm, tuy vậy, nhân duyên phước nghiệp đều khác nhau rất xa. Có nhiều khi chúng ngồi trên dòng sông nhưng lại chết khát, ngồi bên đống lửa lại chết lạnh… Riêng bản thân tôi, từ quê nhà có nhân duyên sang Mỹ, trước là thăm viếng sau là đi vài nơi để học hỏi. Một ngày nọ, tôi được phép đến thăm ngôi chùa An Lạc tại một vùng xa xôi của xứ tuyết. Nơi đây giữa những hoang sơ lại có một ngôi chùa, mà ngôi chùa có ni chúng tuổi trẻ đông nhất so với những ngôi chùa trên xứ Mỹ mà tôi có dịp đi qua. Tôi đến đây vào thời điểm Ni Chúng đang trong khóa tu Phật Thất, vì khóa tu của Ni Chúng, tịnh khẩu, không trả lời điện thoại hoặc internet nên tôi không liên lạc trước được.

          Thật hạnh phúc thay, tôi được sự cho phép của Sư Phụ tùng chúng “vào thất” trong một tuần cuối. Hôm đó tôi đắp y áo xuống đảnh lể Sư Phụ để xin theo chúng tu, Sư Phụ hỏi: “con có cell phone không? hãy liên lạc và báo với người nhà những gì cần thiết, sau đó mang cell phone lại đây sư giữ giúp cho trong thời gian Phật Thất, để tâm con không bận rộn về cái phone”. Tôi thầm nghĩ, ở Mỹ sao mà lại có những khóa tu “gắt gao” vậy, điều này làm tôi vô cùng ngạc nhiên, một sư ngạc nhiên đến rung động, như vậy đời sống Chư Ni trẻ nơi đây được nuôi dưỡng bằng pháp nhũ, bằng sự bảo hộ trong giới luật, tôi cảm thấy hạnh phúc và an tâm… Tôi cảm thấy mình có đầy đủ duyên lành và phước báu.

          Niệm Phật, là pháp môn tu rất thù thắng, đem lại nhiều lợi lạc cho mọi người, người tu niệm Phật phải phát bồ đề tâm và hành bồ tát hạnh thật dõng mãnh, phải có lòng tin chân thật.  Vì khi chúng ta tin sâu như vậy thì sẽ thâm nhập được cảnh giới của chư Phật. Lúc ban đầu bị ngoại cảnh chi phối, nhưng đừng lo, vọng tưởng tự đến rồi tự đi, tự sanh rồi tự diệt nhưng không bao lâu tâm thể ta duyên với danh hiệu của Phật Di Đà, thì tự sẽ đến chổ vắng lặng, rốt ráo, an lạc. Khi niệm phật phải có một trạng thái lìa bỏ, buộc tâm và ý vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, từng câu, từng chữ phải rõ ràng, quên cả thân và cảnh ở bên ngoài, khi được như vậy tâm được an ổn. Niệm càng lâu, tâm như được định tĩnh, thư thái nhẹ nhàng giống như đang có một luồng điện đang chạy trong người của chính mình. Khóa tu niệm Phật này con được an lạc rất nhiều. Nhất là trong những lúc kinh hành, khung cảnh chánh điện trang nghiêm, những bước chân của những hành giả niệm Phật, con như ngỡ “đây là Tịnh Độ, Tịnh Độ là đây”, không tìm đâu xa nữa…

          Thật lòng con rất cám ơn Sư Phụ, vì đã tạo được môi trường tốt cho lớp ni trẻ như chúng con, có như vậy sẽ không bị, ngũ dục, lục trần cuốn mất. An Lạc là nơi đem đến an lành cho những ai phát tâm niệm phật cầu sanh Tây Phương, cho những ai muốn bước chân vào cảnh giới của Phật A Di Đà, diệt lòng tham lam, sân hận và si mê, một lòng gìn giữ câu Hồng Danh sáu chữ của Ngài.