Thư Mời Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561

NAM MÔ LÂM TỲ NI VIÊN VÔ ƯU THỌ HẠ THỊ HIỆN ĐẢN SANH
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quý Đồng Hương Phật Tử,

Nhớ thuở xưa, Lâm Tỳ Ni trăm hoa đua nở, cúi chào đóa Ưu Đàm xuất hiện giữa trần gian; Ca Tỳ La muôn dân mở hội, hát mừng đón Thái Tử hạ sanh cõi Ta Bà. Trải qua mấy nghìn năm, hương thơm của đóa Ưu Đàm ấy nay đã lan tỏa ra khắp mọi phương trời, xua tan bao nỗi ưu phiền của chúng sanh. Khắp nơi nơi đều thấm nhuần giáo pháp giải thoát từ bi của Đấng Phật Đà đại giác. Với tấm lòng cảm mộ ân đức cao vời của Đức Thế Tôn, đạo tràng Chùa An Lạc trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 20-21 tháng 5 năm 2017.

Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương Phật tử cùng về tham dự Đại Lễ, nghe pháp, tụng kinh góp phần cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Quý vị và gia đình vạn sự kiết tường.

Trân trọng kính mời.

TM. ĐẠO TRÀNG CHÙA AN LẠC
TRỤ TRÌ
TKN. Nguyên Thiện

————————————————–

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Bảy, Ngày 20 Tháng 5 Năm 2017
10:00 am: Lễ Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới (Lễ Quy Y)
Chủ Nhật, Ngày 21 Tháng 5 Năm 2017
10:00 am: Pháp thoại
11:00 am: Lễ Khánh Đản – Tắm Phật
12:30 pm: Lễ cúng dường Trai Tăng
Phật tử dùng cơm chay thân mật
02:30 pm: Truy tiến chư Hương linh
Thí thực cô hồn
HOÀN MÃN