“Phật Thất”

PT. Quảng Ngạn & Quảng Hà

          Mỗi buổi sáng Chủ nhật chùa An Lạc có thời thuyết pháp, khi nào Sư Phụ tôi đi vắng thì quý sư cô lên chia sẻ phật pháp với phật tử. Nhưng một Chủ Nhật nọ Sư Phụ tôi thông báo “ bắt đầu ngày 6 tháng 12 năm 2010 là Ni chúng có khóa tu “Phật Thất”, phật tử nào muốn tham gia thì “tùy nghi”.  Tôi như nữa mừng, nữa thắc mắc, mặc dù tôi không rõ “Phật Thất” là gì? và tu như thế nào? nhưng tôi đoán được là “niệm Phật miên mật”, “niệm Phật rốt ráo”. Xong thời thuyết pháp, tôi lại gần Sư Phụ để hỏi cho tường tận… Sư Phụ tôi giải thích cho vợ chồng tôi và vài người nữa rõ hơn… cuối cùng là “….đây là khóa tu cho Chư Ni, nên thời khóa gắt gao, một khóa lễ có thể hơn hai tiếng đồng hồ, nên quý phật tử nào muốn tham dự, thì cứ tự nhiên, khi đến hoặc lúc ra về, không cần chào hỏi, vì chư ni đang thực tập “tịnh khẩu”.

          Qua một tháng tu Phật Thất. Thật sự rất thù thắng và nhiệm mầu,  Chúng con và gia đình hết sức an lạc, cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc, con thật sự không nghĩ tu Niệm Phật mà mầu nhiệm đến thế, gia đình con trở nên nhường nhịn nhau hơn, chuyện lớn, chuyện nhỏ không còn cãi vãi nhau như lúc trước. Cả gia đình con mới quy y Tam bảo chưa đầy hai năm, từ ngày quy y, chúng con thấy được đâu là hạnh phúc, đâu là khổ đau, điều gì nên làm, và điều gì không nên làm, nói năng hay suy nghĩ cũng vậy.  Đây là lần đầu tiên gia đình chúng con được tu Phật Thất cùng Sư Phụ, quý Sư cô và các bạn đồng tu. Tuy là thời gian ngắn ngủi trong một tháng, chúng con đã gặt hái được sự an lạc ở trong tâm của chính mình. Chúng con vô cùng tri ân Sư Phụ, đã dìu dắt chúng con, ngôi chùa An Lạc thân thương đã che chở chúng con, quý sư cô đã dạy bảo chúng con, các bạn đạo đã hổ trợ chúng con, tạo cho gia đình chúng con cơ duyên tu học trong một tháng.   Và con cầu nguyện rằng, mong sao, mỗi năm sư phụ tổ chức một lần hay nhiều lần, để chúng con có đủ tư lương để được vãng sanh về nước của Phật Di Đà. Chúng con nguyện cầu chư Phật mười phương luôn luôn gia hộ cho Sư Phụ, quý Sư cô cùng tất cả chúng sanh luôn tinh tấn tu hành, và được thành quả Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật