Khóa Tu Phowa Indianapolis 2019

Phowa Vietnamese Poster-sm

Chúng tôi vui mừng thông báo H.E. Chöje Ayang Rinpoche sẽ ban Khóa Tu Phowa tại chùa An Lạc, Indianapolis vào tháng 9 năm 2019. Rinpoche sẽ giảng dạy bằng tiếng Anh, pháp ngữ của Ngài được dịch sang tiếng Việt (và có thể có cả phần dịch sang Hoa Ngữ phổ thông).

Trong khóa tu, Rinpoche sẽ ban:

  • Lễ Quán Đảnh Đức Phật A Di Đà
  • Giảng Dạy Thiền Định A Di Đà và Thực Hành
  • Lể Khẩu Truyền, phần Hướng Dẫn Thực Hành và Thực Hành Nyingma và Drikung Phowa
  • Giảng dạy Hành Trì Kim Cang Tát Đỏa và Ba Giáo Lý Tối Hảo
  • Cúng dường Tsog đến Đức Milarepa và Đức Phật A Di Đà
  • Nghi lễ Cầu Siêu cho người đã khuất

Khóa học Phowa này không yêu cầu lệ phí tham dự, nhưng khuyến khích tu học viên đăng ký sớm tại đây để Ban Tổ Chức thuận tiện việc thu xếp chổ ngồi, tài liệu học và hỗ trợ hiệu quả cho các học viên.

 

Thời gian
Từ Ngày 05 tháng 9 đến Ngày 15 tháng 9 năm 2019

Thứ Năm Ngày 05 tháng 9 năm 2019, 7h30PM – 9h30PM
Pháp thoại đại chúng: Giới thiệu về Phowa – Pháp Chuyển Di Thần Thức lúc Lâm Chung

Ngày 06 tháng 9 – ngày 15 tháng 9 năm 2019
Khóa học Phowa 10 ngày (tham khảo Lịch Trình Hàng Ngày đăng tải dưới đây)

Đây là khóa tu học Phowa duy nhất của H.E. Choje Ayang Rinpoche tại Hoa Kỳ vào năm 2019.

 

Địa điểm
Chùa An Lạc
5249 E. 30th St. Indianapolis, IN 46218 U.S.A.
Map and direction


Thông Tin Khóa Tu Phowa Indianapolis 2019
Tiếng Anh

Tiếng Việt

Lịch Trình Hàng Ngày của Khóa Tu Phowa tại Indianapolis 2019
Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

Để xem thông tin về Khóa Tu bằng Anh Ngữ, xin vui lòng tham khảo tại đây.