Thời Khóa Hàng Tuần

Thời Khóa Tu Học Chư Ni và Đạo Tràng Chùa An Lạc
Sáng
05:00 am
Thức chúng
05:10 am
Thỉnh Đại Hồng Chung
05:30 am Tĩnh tọa
05:40 am Công phu khuya
07:00 am Thể dục
08:00 am Dùng sáng (tùy nghi) – Đi học
Nếu vị nào ở nhà thì chấp tác do tri sự sắp xếp.
Trưa
11:30 am Cúng quá đường
01:00 pm Chỉ tịnh (nghĩ trưa)
Chiều
02:30 pm Thức chúng
03:00 pm Chấp tác (theo phân công của vị tri sự)
04:00 pm
Công phu chiều (luân phiên)
05:00 pm Dùng cơm chiều (tùy nghi)
Tối
06:30 p.m Thỉnh Đại Hồng Chung
07:00 pm Tịnh độ (Tụng kinh)
08:30 pm Lớp học Phật pháp Ni chúng (có thời khóa riêng)
10:00 pm
Hô canh trì chú (tại trai đường)
10:30 pm
Hồi chuông chỉ tịnh
Thứ Bảy
08:30 am – 10:00 am Niệm Phật, lạy Phật, kinh hành
10:00 am – 12:00 pm Lớp thiền của người Mỹ
Chủ Nhật
09:00 am Mỗi nữa tháng tụng Giới Bồ Tát Tại Gia
10:00 am Pháp thoại
11:00 am Tụng kinh
12:00 pm Đạo tràng dùng cơm trong yên lặng (cúng cơm hương linh nếu có)

Mỗi nữa tháng:  Sám hối và nghe lại năm giới vào tối 14 và 29 âm lịch.
(Nếu ngày 14 và 29 âm lịch rơi vào thứ Bảy, thì chùa sẽ dời qua chủ Nhật)

Vào các ngày lễ vía chùa sẽ có thư mời hoặc thông báo sau.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT