Thư Mời Tham Dự Lễ Đặt Đá Ngôi Nhà Sinh Hoạt

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gởi:  Quý Đồng Hương Phật Tử

Ngôi chánh điện Chùa An Lạc được hoàn thành nay đã tròn 10 năm, đã chở che nắng mưa trong trang nghiêm thanh tịnh cho chư Ni và Phật tử về TU HỌC, cũng là nơi cho đồng hương vãng cảnh thiền để lòng vơi nhẹ những phiền lụy giữa cuộc trần sau những mõi mệt lo âu của cuộc sống.  Thế nhưng, cho đến nay, Chùa vẫn chưa có đủ một nơi ổn định cho Quý Phật Tử thọ trai mỗi ngày Chủ Nhật, đặc biệt càng chật chội vào những ngày lễ lớn.

Các em lớp Việt ngữ La Hầu La cũng chưa có một phòng học đúng nghĩa, lúc học chỗ này, lúc lại bị chuyển sang chỗ khác, đó cũng là điều trở ngại cho các em học sinh và quý Giáo Viên trong việc học và dạy.

Trước tình hình ngôi nhà “xanh” (nới Quý Phật Tử thọ trai và 1 lớp Việt ngữ) và ngôi nhà “trắng” (nơi Chư Ni thọ trai và sinh hoạt thường ngày và 1 lớp Việt ngữ) ngày càng xuống cấp trầm trọng.  Do vậy, chư Ni cùng Đạo tràng Phật Tử Chùa An Lạc đã thống nhất sửa lại ngôi nhà “trắng” để Đạo tràng sinh hoạt tạm trong thời gian giật sập và xây mới một ngôi nhà tại vị trí nhà “xanh”.  Dự trù xây 3 tầng, được sử dụng để làm Trường Việt ngữ La Hầu La, trai đường, nhà bếp và nhà kho.  Kinh phí dự trù cho việc xây cất ngôi nhà sinh hoạt khoảng $670,000.00 (đây chỉ là ước tính).  Nhà “trắng” sau khi sửa lại sẽ làm nơi ở và sinh hoạt cho Ni Chúng.

Sau khi thỉnh ý Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, Viện chủ Chùa Việt Nam (Houston, Texas) và là vị cố vấn tinh thần của Chùa An Lạc, Hòa Thượng đã chọn ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 6 Âm lịch (nhằm ngày 12 tháng 7, 2017), vào lúc 9:00 AM để làm lễ Đặt Đá, Hòa Thượng sẽ quang lâm thuyết Pháp, chứng minh và cử hành lễ đặt đá.

Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương Phật Tử về Chùa vào ngày giờ nêu trên để tham dự và chung lòng cầu nguyện.

Nhân đây, chúng tôi thành kính thiết tha kêu gọi Quý Đồng Hương Phật Tử cùng chung tay góp sức, hoặc tùy tâm cúng dường, hoặc cho Chùa mượn, để chúng ta có thể khởi công và hoàn thành Phật sự này.

Ăn thì hết, mặc thì mòn,
Cúng dường Tam Bảo phước còn mai sau.

Kính chúc Quý Đồng Hương Phật Tử và quý mạnh thường quân luôn luôn an lạc hạnh phúc và vạn sự kiết tường.

Trân trọng kính mời.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

Indy, ngày 16 tháng 6 năm 2017
TM. Đạo tràng Chùa An Lạc
Trú trì
TKN. Nguyên Thiện