Trên Đường Tu Tập

Thích Nữ Trí  Nguyện

         Không biết vì sao từ lúc còn nhỏ con đã có ước nguyện đi tu. Con xin Ông bà, Bố mẹ không cho. Bố mẹ con nói: “Còn nhỏ làm sao biết tu và tu khổ lắm con ơi”. Nhưng con vẫn mong đợi, và giờ đây con đã được như ý nguyện.

         Trên bước đường tu tập của con có rất nhiều trở ngại đến với con, con đã ở với Thầy con được 5 năm. Bây giờ không đủ nhân duyên với Thầy con, con lại gặp được Sư ở chùa Lâm Viên và con đã xin y chỉ nhập chúng ở đây, thắm thoát con đã ở được 7 tháng rồi, con cố gắng noi theo gương của Quý sư, quý chị và quý bác phật tử nữa… Con rất quý kính Quý sư ở đây, vì con biết ai cũng thương yêu con.

         Bây giờ con chỉ biết cố gắng tu học để không phụ công ơn của Sư phụ và Quý sư đã đùm bọc cho con trong suốt chặng đường tu tập sau này của con.

One thought on “Trên Đường Tu Tập

Comments are closed.