Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh

  Thích Nữ Hạnh Tánh

         Thời gian thấm thoát trôi qua, một lần nữa mùa Vu Lan lại về. Lễ Vu Lan ngày nay không còn hạn hẹp trong một ngôi chùa cổ kính, không còn hạn hẹp trong một dân tộc Việt Nam mà Vu Lan đã trở thành một lễ hội truyền thống dân gian, lễ hội văn hóa thắm thiết tình người trên khắp năm châu bốn biển. Đó là nét đặc trưng độc đáo và tuyệt vời của Lễ Vu Lan. Vì mỗi chúng ta ai cũng có mẹ và ai cũng có cha. Đạo Nho thì có Diêu Trì Kim Mẫu, đạo Chúa có đức mẹ Maria. Đạo Phật thì có mẹ hiền Quán Thế Âm. Thế nên nói đến Vu Lan là nói đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ.

         Trong cuộc đời, chúng ta có một suối nguồn yêu thương vô bờ bến, đó là tình cha mẹ. Nhớ thuở nào nơi mái ấm gia đình ở quê nhà rộn ràng tiếng cười nói của song thân. Nhớ những lời dạy bảo đầy yêu thương nhưng không kém phần nghiêm khắc của cha. Nhớ những lời nhắc nhở, an ủi, hiền từ bao dung của mẹ những khi chúng ta gặp sóng gió cuộc đời xô đẩy. Cha và Mẹ là hai đấng sanh thành, không ngại khó khăn gian khổ, hy sinh cả cuộc đời để nuôi dạy chúng ta nên người. Tình yêu thương cha mẹ đã thấm sâu vào trong máu thịt và nuôi dưỡng chúng ta lớn khôn theo tháng ngày.

Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy từng trời cao
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao Mẹ, Thầy.

         Công lao, ân đức bao la trời bể của cha mẹ chúng ta không sao đếm được. Bởi không đếm được nên không biết lấy chi để đền đáp cho tròn chữ hiếu, cho tròn đạo con. Thế nên người con Phật muốn đáp đền công ơn cha mẹ, chúng ta phải tu tập đúng chánh pháp, học cách báo hiếu cha mẹ theo tinh thần của đức Phật dạy trong từng ngày từng giờ. Và nhất là hằng năm cứ mỗi độ Vu Lan về, chúng ta phải hướng dẫn cha mẹ đến chùa nghe pháp, sửa đổi thân tâm; tụng kinh niệm Phật. Vu Lan là dịp nhắc nhở chúng ta nhớ ơn và báo ơn cha mẹ bằng cách làm nhiều điều thiện, bỏ tất cả việc ác, hồi hướng công đức cho cha mẹ, ngõ hầu đền đáp công ơn cha mẹ trong muôn một.

Vu Lan mùa Hiếu Hạnh
Báo đáp ơn sinh thành
Mời về chùa nghe pháp
Cúng dường lễ Trai Tăng
Nguyện xa lánh điều ác
Nguyện làm các việc lành
Giữ tâm hồn trong sạch
Hồi hướng khắp CHA MẸ.

One thought on “Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh

Comments are closed.